Strona startowa Działalność Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Złożoność otaczającej nas przestrzeni sprawia, że gospodarowanie nią nie jest procesem prostym. Aby kierunki prowadzenia polityki przestrzennej były optymalne, niezbędnym jest właściwe zidentyfikowanie uwarunkowań. Świadoma polityka przestrzenna wymaga wykonania opracowań, studiów odnoszących się do określonych fragmentów otaczającej nas przestrzeni.

Podstawą naszych prac w zakresie planowania przestrzennego stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Urbaniści pracujący w naszej firmie opracowują projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na rzecz gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich na terenie całego kraju.

Posiadamy doświadczenie w realizacji strategicznej oceny przeprowadzanej w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla dokumentu Studium.

Zdobyte bogate doświadczenie w realizacji opracowań planistycznych pozwala nam w sposób profesjonalny realizować zadania powierzone przez gminy, będące naszymi partnerami.

Prace planistyczne wykonywane przez naszą firmą stanowić mogą podstawę budowy systemu informacji przestrzennej w gminie lub zasilać istniejący już system. Część graficzną opracowań tworzymy w oparciu o narzędzia ESRI, światowego lidera technologii GIS.

 

 
aktualnosci

Aktualności

Co u nas?


poniedziałek, 09 września 2019 08:46
poniedziałek, 06 października 2014 11:17
wtorek, 15 maja 2012 00:00
wtorek, 15 maja 2012 00:00
czwartek, 10 maja 2012 00:00
piątek, 04 maja 2012 00:00
referencje

Referencje

Klienci o nas

Z ogromną satysfakcją pragniemy zarekomendować działalność firmy SoftGIS s.c. która dokonała opracowania pn. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąka Opatowska.

czytaj więcej...
referencje

Wykonawstwo

Gdzie działamy?

mapa
referencje

Partner

biznesowy

smart geomatic
unia

Zakup oprogramowania i urządzeń był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


copyright © softgis.pl | all rights reserved

projekt i wykonanie www.divideo.com.pl