Strona startowa Działalność Analizy przestrzenne

Jako firma, której misją jest dostarczanie profesjonalnych i nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie i planowanie przestrzeni zajmujemy się szerokim spektrum zagadnień związanych z otaczającą nas przestrzenią. Mnogość i złożoność elementów otaczającego nas świata wymusza konieczność skupienia się na pewnych wycinkach przestrzeni. W sposób profesjonalny podchodzimy do naszej pracy, dlatego skupiliśmy naszą energię i potencjał na tworzeniu rozwiązań i świadczeniu usług związanych z analizami zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Studia i analizy opracowujemy kompleksowo, traktując przestrzeń jako system powiązanych ze sobą elementów.  Analizy przestrzenne pozwalają zidentyfikować poszczególne elementy systemu jak również powiązania między nimi. Dzięki dogłębnym analizą i studiom możemy w sposób świadomy kreować nasze otoczenie. Pozwalają one uargumentować podejmowane decyzje a jednocześnie potwierdzają nas w przekonaniu o słuszności określonych zamierzeń. Szczegółowe analizy pozwalają nam optymalnie kreować nasze otoczenie, a także potwierdzają słuszność określonych zamierzeń.

Oprócz badań teoretycznych wykonujemy analizy przestrzenne korzystając z profesjonalnych narzędzi analiz, oferowanych przez światowego lidera w technologii GIS firmę ESRI. Posiadamy doświadczenie w opracowaniach analitycznych i studialnych wykonywanych w naszej firmie przez osoby związane z Katedrą Planowania Przestrzennego, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wykonujemy między innymi:

 • numeryczne modele terenu DTM
 • analizy spadków terenu
 • analizy nasłonecznienia terenu
 • symulacje związane z powodziami i wylewami rzek
 • plany antykryzysowe związane z klęskami żywiołowymi
 • opracowania hydrologiczne

Modelujemy zjawiska:

 • kontaktów
 • konfliktów
 • predyspozycji

Korzystając z unikatowych w skali światowej algorytmów bazujących na modelu pośrednich możliwości wykonujemy:

 • modelowanie istniejących i prognozowanych obciążeń sieci komunikacji drogowej
 • ocenę wariantów planowanych rozwiązań komunikacyjnych
 • modelowanie modal-split
 • modelowanie zjawisk koncentracji, wyszukiwania miejsc w przestrzeni optymalnych pod określone formy aktywności gospodarczej
 • modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
 • modelowania akustyczne
 • modele ekonomiczne, np. przepływów międzygałęziowych
 • prognozy demograficzne oparte na metodzie kohortowej

W ramach prowadzonej przez nas działalności tworzymy systemy informacji przestrzennej. Oferujemy między innymi:

 • projektowanie systemów informacji przestrzennej SIP
 • implementacje systemów informacji przestrzennej
 • przygotowanie i przetwarzanie danych koniecznych do budowy SIP
 • kalibrację i wektoryzację podkładów mapowych

 
aktualnosci

Aktualności

Co u nas?


poniedziałek, 09 września 2019 08:46
poniedziałek, 06 października 2014 11:17
wtorek, 15 maja 2012 00:00
wtorek, 15 maja 2012 00:00
czwartek, 10 maja 2012 00:00
piątek, 04 maja 2012 00:00
referencje

Referencje

Klienci o nas

Z ogromną satysfakcją pragniemy zarekomendować działalność firmy SoftGIS s.c. która dokonała opracowania pn. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąka Opatowska.

czytaj więcej...
referencje

Wykonawstwo

Gdzie działamy?

mapa
referencje

Partner

biznesowy

smart geomatic
unia

Zakup oprogramowania i urządzeń był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


copyright © softgis.pl | all rights reserved

projekt i wykonanie www.divideo.com.pl