Strona startowa Działalność

Racjonalne gospodarowanie zasobami przestrzeni stanowi jedno z priorytetowych zadań samorządów lokalnych. W sposób ciągły zmieniają się uwarunkowania gospodarcze i prawne mające wpływ na sposób kształtowania przestrzeni. Będąc firmą profesjonalnie podchodzącą do swoich zadań dostosowujemy się do zmieniających się uwarunkowań. Podstawą naszych prac w zakresie planowania przestrzennego stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Urbaniści, pracujący w naszej firmie opracowują projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy na rzecz wielu gmin na terenie całego kraju.

Posiadamy doświadczenie w realizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rocznie sporządzamy kilkadziesiąt projektów planów zagospodarowania przestrzennego, wykonujemy również prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych oraz zgody na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Zdobyte bogate doświadczenie w realizacji opracowań planistycznych pozwala nam w sposób profesjonalny realizować zadania powierzone przez gminy, będące naszymi partnerami.

Prace planistyczne wykonywane przez naszą firmą stanowić mogą podstawę budowy systemu informacji przestrzennej w gminie lub zasilać istniejący już system. Część graficzną opracowań tworzymy w oparciu o narzędzia ESRI, światowego lidera technologii GIS.

 
aktualnosci

Aktualności

Co u nas?


poniedziałek, 09 września 2019 08:46
poniedziałek, 06 października 2014 11:17
wtorek, 15 maja 2012 00:00
wtorek, 15 maja 2012 00:00
czwartek, 10 maja 2012 00:00
piątek, 04 maja 2012 00:00
referencje

Referencje

Klienci o nas

Z ogromną satysfakcją pragniemy zarekomendować działalność firmy SoftGIS s.c. która dokonała opracowania pn. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąka Opatowska.

czytaj więcej...
referencje

Wykonawstwo

Gdzie działamy?

mapa
referencje

Partner

biznesowy

smart geomatic
unia

Zakup oprogramowania i urządzeń był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


copyright © softgis.pl | all rights reserved

projekt i wykonanie www.divideo.com.pl