Strona startowa Działalność Decyzje o warunkach zabudowy

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są przez Wójtów, Burmistrzów lub Prezydentów Miast, ale samo sporządzenie projektu decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

Jako firma, której podstawowy profil działalności związany jest z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym zatrudniamy uprawnionych urbanistów opracowujących w konsultacji ze specjalistami branżowymi projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto pomagamy prawidłowo przygotować inwestorom wnioski o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy, przed złożeniem ich w właściwej gminie, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć problemów z uzyskaniem satysfakcjonujących decyzji.

Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również w przygotowaniu wniosków o ustalenie decyzji.

 
aktualnosci

Aktualności

Co u nas?


poniedziałek, 09 września 2019 08:46
poniedziałek, 06 października 2014 11:17
wtorek, 15 maja 2012 00:00
wtorek, 15 maja 2012 00:00
czwartek, 10 maja 2012 00:00
piątek, 04 maja 2012 00:00
referencje

Referencje

Klienci o nas

Z ogromną satysfakcją pragniemy zarekomendować działalność firmy SoftGIS s.c. która dokonała opracowania pn. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąka Opatowska.

czytaj więcej...
referencje

Wykonawstwo

Gdzie działamy?

mapa
referencje

Partner

biznesowy

smart geomatic
unia

Zakup oprogramowania i urządzeń był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


copyright © softgis.pl | all rights reserved

projekt i wykonanie www.divideo.com.pl