MISJA FIRMY SoftGIS s.c.

Misją firmy SoftGIS jest dostarczanie profesjonalnych i nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie i planowanie przestrzeni oraz świadczenie szeroko rozumianych usług projektowych i doradczych.

POLITYKA JAKOŚCI SoftGIS s.c.

Nadrzędnym celem firmy SoftGIS s.c. jest dążenie do jak najlepszego spełnienia oczekiwań i wymagań Klientów. Realizacji niniejszego celu przyświecają zidentyfikowane przez nas cele polityki jakości:

 • świadczenie usług projektowych w sposób terminowy, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami i przy pełnej współpracy z Klientem
 • promowanie rozwiązań opartych na technologii GIS
 • tworzenie narzędzi i rozwiązań mających na celu obiektywizację podejmowanych decyzji przestrzennych
 • współpraca na zasadach B2B mająca na celu kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług dla Klientów
 • każdy Klient jest Klientem kluczowym dla firmy
 • systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników
 • współpracę ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami usług

Aby sprostać powyższym celom władze firmy zdeklarowały się do:

 • wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością który został ustanowiony, wdrożony i jest ciągle doskonalony zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2000
 • przestrzegania w swojej działalności przepisów prawa oraz norm etycznych
 • zaangażowania w zapewnienie odpowiednich środków umożliwiających realizację ustalonej polityki jakości oraz uświadamianie pracownikom firmy potrzeby i wagi działań służbowych wynikających z polityki jakości
 • zobowiązania wszystkich pracowników i współpracowników do stosowania polityki jakości na swoich stanowiskach pracy i postępowania zgodnie z obowiązującymi zapisami dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością
 • ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników, zdobywania wiedzy i umiejętności mających na celu poprawę jakości świadczonych przez firmę usług
 
aktualnosci

Aktualności

Co u nas?


poniedziałek, 09 września 2019 08:46
poniedziałek, 06 października 2014 11:17
wtorek, 15 maja 2012 00:00
wtorek, 15 maja 2012 00:00
czwartek, 10 maja 2012 00:00
piątek, 04 maja 2012 00:00
referencje

Referencje

Klienci o nas

Z ogromną satysfakcją pragniemy zarekomendować działalność firmy SoftGIS s.c. która dokonała opracowania pn. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąka Opatowska.

czytaj więcej...
referencje

Wykonawstwo

Gdzie działamy?

mapa
referencje

Partner

biznesowy

smart geomatic
unia

Zakup oprogramowania i urządzeń był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


copyright © softgis.pl | all rights reserved

projekt i wykonanie www.divideo.com.pl