Strona startowa Działalność Opracowania przyrodnicze

W ramach prowadzonej działalności wykonaliśmy wiele opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko i inwentaryzacji przyrodniczych sporządzonych na potrzeby planowania przestrzennego. Posiadamy doświadczenie w realizacji strategicznej oceny oddziaływania przeprowadzanej w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zatrudnieni w firmie i ściśle z nią współpracujący przyrodnicy, geografowie, geolodzy i hydrogeolodzy tworzą dynamiczny interdyscyplinarny zespół specjalistów.

 

 
aktualnosci

Aktualności

Co u nas?


poniedziałek, 09 września 2019 08:46
poniedziałek, 06 października 2014 11:17
wtorek, 15 maja 2012 00:00
wtorek, 15 maja 2012 00:00
czwartek, 10 maja 2012 00:00
piątek, 04 maja 2012 00:00
referencje

Referencje

Klienci o nas

Z ogromną satysfakcją pragniemy zarekomendować działalność firmy SoftGIS s.c. która dokonała opracowania pn. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąka Opatowska.

czytaj więcej...
referencje

Wykonawstwo

Gdzie działamy?

mapa
referencje

Partner

biznesowy

smart geomatic
unia

Zakup oprogramowania i urządzeń był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


copyright © softgis.pl | all rights reserved

projekt i wykonanie www.divideo.com.pl